Προβολή ταινίας-Η λευκή κορδέλα 15-04-2016

Προβολή ταινίας-Η λευκή κορδέλα 15-04-2016

Προβολή ταινίας-Η λευκή κορδέλα 15-04-2016

Πρόγραμμα Απριλίου 2016

Πρόγραμμα Απριλίου 2016

Πρόγραμμα Απριλίου 2016

Προβολή Ταινίας “Land and Freedom” 18/03/2016

Προβολή Ταινίας "Land and Freedom" 18/03/2016

Προβολή Ταινίας “Land and Freedom”
18/03/2016

Πρόγραμμα Μαρτίου 2016

Πρόγραμμα Μαρτίου 2016

Πρόγραμμα Μαρτίου 2016

Η γλώσσα των αφεντικών διαχωρίζει εργάτες, δεν υπάρχουν μόνο πρόσφυγες μόνο μετανάστες 01/2016

Η γλώσσα των αφεντικών διαχωρίζει εργάτες, δεν υπάρχουν πρόσφυγες μόνο μετανάστες 1-2016 (1)

Η γλώσσα των αφεντικών διαχωρίζει εργάτες, δεν υπάρχουν πρόσφυγες μόνο μετανάστες 1-2016 (1)

Η γλώσσα των αφεντικών διαχωρίζει εργάτες, δεν υπάρχουν πρόσφυγες μόνο μετανάστες 1-2016 (2)

Η γλώσσα των αφεντικών διαχωρίζει εργάτες, δεν υπάρχουν πρόσφυγες μόνο μετανάστες 1-2016 (2)

Πρόγραμμα Φεβρουαρίου 2016

Πρόγραμμα Φεβρουαρίου 2-2016

Πρόγραμμα Φεβρουαρίου 2/2016

Πρόγραμμα Ιανουαρίου 2016

Πρόγραμμα Ιανουαρίου 1-2016

Πρόγραμμα Ιανουαρίου 1-2016