Προβολή ταινίας-Η λευκή κορδέλα 15-04-2016

Προβολή ταινίας-Η λευκή κορδέλα 15-04-2016

Προβολή ταινίας-Η λευκή κορδέλα 15-04-2016

Πρόγραμμα Απριλίου 2016

Πρόγραμμα Απριλίου 2016

Πρόγραμμα Απριλίου 2016

Προβολή Ταινίας «Land and Freedom» 18/03/2016

Προβολή Ταινίας "Land and Freedom" 18/03/2016

Προβολή Ταινίας «Land and Freedom»
18/03/2016

Πρόγραμμα Μαρτίου 2016

Πρόγραμμα Μαρτίου 2016

Πρόγραμμα Μαρτίου 2016

Η γλώσσα των αφεντικών διαχωρίζει εργάτες, δεν υπάρχουν μόνο πρόσφυγες μόνο μετανάστες 01/2016

Η γλώσσα των αφεντικών διαχωρίζει εργάτες, δεν υπάρχουν πρόσφυγες μόνο μετανάστες 1-2016 (1)

Η γλώσσα των αφεντικών διαχωρίζει εργάτες, δεν υπάρχουν πρόσφυγες μόνο μετανάστες 1-2016 (1)

Η γλώσσα των αφεντικών διαχωρίζει εργάτες, δεν υπάρχουν πρόσφυγες μόνο μετανάστες 1-2016 (2)

Η γλώσσα των αφεντικών διαχωρίζει εργάτες, δεν υπάρχουν πρόσφυγες μόνο μετανάστες 1-2016 (2)

Πρόγραμμα Φεβρουαρίου 2016

Πρόγραμμα Φεβρουαρίου 2-2016

Πρόγραμμα Φεβρουαρίου 2/2016

Πρόγραμμα Ιανουαρίου 2016

Πρόγραμμα Ιανουαρίου 1-2016

Πρόγραμμα Ιανουαρίου 1-2016

Πανό που κρεμάστην στη σχολή για την έκδοση των 5 αγωνιστών φοιτητών

Όχι στην έκδοση των 5 αγωνιστών φοιτητών 12/2015

Όχι στην έκδοση των 5 αγωνιστών φοιτητών 12/2015

wp_000295

Να μπλοκάρουμε την έκδοση των 5 αγωνιστών φοιτητών 12/2015

Πανφοιτητική διαδήλωση για τους 5 αγωνιστές φοιτητές

Πανφοιτητική διαδήλωση για τους 5 αγωνιστές φοιτητές

10-12-2015

Πανφοιτητική διαδήλωση για τους 5 10-12-2015

Πανφοιτητική διαδήλωση για τους 5
10-12-2015

Η δίωξη και έκδοση των 5 φοιτητών στην Ιταλία μας αφορά όλους

Η δίωξη και έκδοση των 5 φοιτητών στην Ιταλία μας αφορά όλους

11-2015

Η δίωξη και έκδοση των 5 φοιτητών στην Ιταλία μας αφορά όλους 11-2015

Η δίωξη και έκδοση των 5 φοιτητών στην Ιταλία μας αφορά όλους 11-2015