Εκδηλώσεις

 

Προβολή ταινίας - Η λευκή κορδέλα 15-04-2016

Προβολή ταινίας – Η λευκή κορδέλα 15-04-2016

 

Πρόγραμμα Απριλίου 2016

Πρόγραμμα Απριλίου 2016

Προβολή Ταινίας "Land and Freedom" 18/03/2016

Προβολή «Land and Freedom»
18/03/2016

Πρόγραμμα Μαρτίου 2016

Πρόγραμμα Μαρτίου 2016

Πρόγραμμα Φεβρουαρίου 2-2016

Πρόγραμμα Φεβρουαρίου 2-2016

Πρόγραμμα Ιανουαρίου 1-2016

Πρόγραμμα Ιανουαρίου 1-2016

Πρόγραμμα Νοεμβρίου 11-2015

Πρόγραμμα Νοεμβρίου 11-2015

προβολή 22-10-2015

Προβολή «Τα 400 χτυπήματα» 22/10/2015

προβολές 12-2012

Προβολές Δεκεμβρίου 12/2012

προβολή 25-11-2011

Προβολή «If…1968» 25/11/2011

προβολές 04-05-2011

Προβολές Μαϊου 05/2011

προβολές 30-03-2011

Προβολές Μαρτίου 03/2011

προβολες 08-03-2011

Προβολές Μαρτίου 03/2011

προβολές 14-01-2011

Προβολές Ιανουαρίου 01/2011

προβολές 12-2010

Προβολές Δεκεμβρίου 12/2010

προβολές 22-11-2010

Προβολές Νοεμβρίου 11/2010

προβολές 13-10-2010

Προβολές Οκτωβρίου 10/2010

προβολή 10-06-2010

Προβολή «Occupation 101» 10/06/2010

προβολή 03-06-2010

Προβολή «Ανάμεσα στου τοίχους» 03/06/2010

προβολή 19-05-2010

Προβολή «Οι ζωές των άλλων» 19/05/2010

προβολές 16-03-2010

Προβολές Μαρτίου 03/2010

προβολή 09-03-2010

Προβολή «Σιωπηρός Θάνατος» 09/03/2010

προβολή 12-11-2009

Προβολή «το πείραμα» 12/11/2009

προβολή 11-06-2009

Προβολή «Φυλακές Carandiru» 11/06/2009

 

προβολή 06-04-2009

Προβολή «La Haine» 06/04/2009

προβολή 11-02-2009

Προβολή «North Country» 11/02/2009

εκδήλωση 03-02-2009

Ανοιχτή συζήτηση για την εξέγερση 03/02/2009